Translations:PartDesign Workbench/73/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • PartDesign SubtractiveLoft.png Eskizlerle çıkar:İki veya daha fazla eskiz arasında geçiş yaparak katı bir şekil oluşturur ve onu aktif gövdeden çıkarır.