Translations:PartDesign Workbench/2/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Wprowadzenie

Workbench PartDesign.svgPartDesign oferuje zaawansowane narzędzia do modelowania złożonych części brył. Głównie skupia się on na tworzeniu części mechanicznych, które mogą być produkowane i montowane w gotowy produkt. Niemniej jednak, utworzone bryły mogą być wykorzystywane ogólnie do wszelkich innych celów, takich jak projekt architektoniczny, analiza elementów skończonych lub obróbka CNC i drukowanie 3D.