Translations:PartDesign Workbench/139/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bardziej szczegółowa dyskusja na temat środowisk Part kontra Part Design znajduje się tutaj: Część i Projekt części.