Translations:PartDesign Workbench/119/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Std Part.png Parça oluştur: Aktif belgeye yeni bir Parça ekler veya varolan bir parçayı aktif hale getirir.
  • Group.svg Grup oluştur: Aktif belgenin Model ağacına bir Grup ekler.