Translations:PartDesign Workbench/117/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Podczas gdy Środowisko Part opiera się na konstruktywnej geometrii bryły (CSG) dla budowania kształtów, PartDesign wykorzystuje metodę edycji parametrów i funkcji, co oznacza, że bryła podstawowa jest kolejno przekształcana przez dodanie elementów na górze, aż do uzyskania ostatecznego kształtu. Zobacz stronę funkcje edycji, aby uzyskać pełniejsze wyjaśnienie tego procesu, a następnie zobacz Tworzenie prostej części z PartDesign, aby rozpocząć tworzenie brył.