Translations:PartDesign Workbench/10/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Zahrnují nástroje Náčrtová pracovní plocha, protože modul Part Design (Návrh dílu) na ní závisí.