Translations:PartDesign Workbench/1/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
FreeCAD'in 0.17 sürümüyle birlikte, Parça tasarım tezgahında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu belge, bu yeni sürümle ilgilidir. FreeCAD 0.16 kullanıcıları, eski Parça tasarım tezgahı belgelerine bakınız.