Translations:PartDesign Workbench/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Pracovní plocha Část je určena k tomu aby poskytovala nástroje pro modelování komplexních pevných částí a je založena na Metodologii editace vlastností. Je komplikovaně spojen s Náčrtovou pracovní plochou.