Translations:PartDesign Pad/58/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • tak jak wszystkie funkcje Środowiska pracy Part Design, wyciągnięcie tworzy bryłę. a zatem szkic musi zawierać zamknięty kształt. Jeśli kształt nie jest zamknięty pojawi się błąd Failed to validate broken face. W większym szkicu może znajdować się wiele zamkniętych kształtów, pod warunkiem, że żaden z nich się nie przecina (na przykład prostokąt z dwoma okręgami w środku).
  • Algorytmy używane w Do pierwszego i Do ostatniego:
    • utwórz linię przechodzącą przez środek ciężkości szkicu,
    • znajdź wszystkie powierzchnie podparcia przecięte przez tę linię,
    • wybierz ścianę, na której punkt przecięcia znajduje się najbliżej/najdalej od szkicu.
Oznacza to, że znaleziona ściana może nie zawsze być tą, której się spodziewałeś. Jeśli natkniesz się na ten problem, zamiast tego użyj odwrotnie do ściany i wybierz ścianę, którą chcesz.
W bardzo szczególnym przypadku wytłaczania do powierzchni wklęsłych, gdzie szkic jest większy niż ta powierzchnia, wytłoczenie nie powiedzie się. Jest to nierozwiązany błąd.
  • wersja 0.16 i poniżej Nie ma funkcjonalności automatycznej optymalizacji np. łączenia sąsiednich powierzchni płaskich w jedną powierzchnię. Można to naprawić samodzielnie w Środowisku pracy Part za pomocą Środowiska pracy Workbench Part.svg Part i funkcji Part RefineShape.svg RefineShape (która tworzy niepowiązaną, nieparametryczną bryłę) lub za pomocą OpenSCAD RefineShapeFeature.svg OpenSCAD RefineShapeFeature na podstawie Workbench OpenSCAD.svg Środowiska pracy OpenSCAD, który utworzy cechę parametryczną.