Translations:PartDesign InvoluteGear/34/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Obecnie nie ma możliwości regulacji grubości zęba. Ząb i przestrzeń zęba są rozmieszczone równomiernie na kole podziałowym. Dlatego jedynym sposobem na kontrolowanie luzu jest dostosowanie odległości środka w parowaniu przekładni.
  • Obecnie nie ma podcięcia w generowanym profilu przekładni. Oznacza to, że koła zębate z małą liczbą zębów mogą kolidować z zębami współpracującego koła zębatego. Dolna granica zależy od DANEKąt docisku i wynosi około 17 zębów dla 20° i 32 dla 14.5°. Większość praktycznych zastosowań toleruje brak podcięcia dla kół zębatych nieco mniejszych niż ta teoretyczna granica.