Translations:Mouse navigation/5/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

CAD Gezinme (varsayılan)

Bu, varsayılan gezinme stilidir. Kullanıcıya görünümün basit bir kontrolünü sağlar ve çoklu seçim yapmak dışında klavye tuşlarının kullanılmasını gerektirmez.

Seçme Taşıma Zumlama Görünümü döndürme
Birinci yöntem
Görünümü döndürme
Alternatif yöntem
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Seçmek için Taşımak için Zumlamak için + veya - Döndürmek için Döndürmek için alternatif
Seçmek istediğiniz nesne üzerinde sol fare tuşuna basın.Ctrl tuşunu basılı tutmak birden fazla nesnenin seçimini sağlar. Fare orta tuşunu basılı tutun ve fareyi hareket ettirin. Nesneyi büyütmek/küçültmek için fare tekerleğini kullanın.Fare orta tuşuna tıklamak, nesneyi imlecin bulunduğu konuma getirir. Fare orta tuşunu basılı tutun, fare sol tuşuna basın ve tutun, fareyi hareket ettirin.

Orta fare düğmesine basıldığında imleç konumu, dönme merkezini belirler. Dönme, merkezinin etrafında dönen bir topun dönmesi gibi çalışır. Tuşlar, fare hareketini durdurmadan önce serbest bırakılırsa, görünüm dönmeye devam eder. Farenin orta düğmesiyle çift tıklandığında yeni bir dönüş merkezi belirlenir.

Fare orta tuşunu basılı tutun, sonra fare sağ tuşunu basılı tutun, fareyi hareket ettirin.

Bu yöntemle farenin sağ tuşu basılı tutulduktan sonra, orta fare tuşu serbest bırakılabilir.

Fareyi sağ elleriyle kullanan kullanıcılar, bu yöntemi ilk yöntemden daha kolay bulabilirler.

Taşıma için Zumlama için Döndürme için
Ctrl tuşunu basılı tutun, fare sağ tuşunu tıklayın, fareyi hareket ettirin. 0.17 sürümünde kullanılabilir Ctrl ve Shift tuşlarını basılı tutun, fare sağ tuşuna tıklayın, fareyi hareket ettirin. 0.17 sürümünde kullanılabilir Döndürme Yöntemi:Shift tuşunu basılı tutun, fare sağ tuşunu tıklayın, fareyi hareket ettirin. 0.17 sürümünde kullanılabilir