Translations:Mouse Model/8/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

V Blender Navigaci, vytvářené podle Blenderu, není snímání (kamerou) pouze myší. Při snímání pohledu kamerou musíte držet klávesu SHIFT.

Select Pan Zoom Rotate View
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
to Select shift+to Pan or Mouse LMB+RMB.svg to Zoom in or out to Rotate
Press the left mouse button over an object you want to select. Hold shift and click the middle mouse button and move the object around, or hold down the Left and Right buttons and move. Use the mouse wheel to zoom in and out. Click and drag with the middle mouse button.
Select Pan Zoom Rotate view
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Shift+Mouse MMB hold.svg Mouse LMB+RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB hold.svg
Press the left mouse button over an object you want to select. Hold Shift and the middle mouse button, then move the pointer.

Alternatively, hold both left and right mouse buttons, and then move the pointer.

Use the mouse wheel to zoom in and out. Hold the middle mouse button, then move the pointer.