Translations:Mouse Model/6/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Inventor Navigation (Tvůrčí navigace)

Tvůrčí navigace, vytvářená podle Open Inventor (nezaměňovat s Autodesk Inventor), kde se nepoužívá pouze výběr myší. Při vybírání objektů musíte držet stisknutou klávesu CTRL.

Select Pan Zoom Rotate View
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
ctrl +to Select to Pan to Zoom in or out or to Zoom in or out to Rotate
Hold ctrl and press the left mouse button over an object you want to select. Click the left mouse button and move the object around. Use the mouse wheel to zoom in and out, or click and hold the middle mouse button and click the left mouse button. Click and drag with the left mouse button to rotate
Select Pan Zoom Rotate view
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Ctrl+Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse LMB hold.svg
Hold Ctrl, then press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Alternatively, hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

Hold the left mouse button, then move the pointer.