Translations:Mouse Model/31/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

При навигация в стил Maya+жестове всички промени на изгледа се извършват като се задържи клавишът ALT и бутон на мишката. Поради това е нужна мишка с 3 бутона за използването на този стил. Ако нямате такава, е възможно и да се използват жестовете описани по-горе.

Избиране Преместване Промяна на мащаба Завъртане на изгледа
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
to Select alt+to Pan alt+to Zoom in or out or to Zoom in or out alt+to Rotate
Натиснете левия бутон на мишката върху обект за да го изберете. Задръжте alt, задръжте средния бутон на мишката и придвижете курсора за да преместите изгледа Задръжте alt, задръжте десния бутон на мишката и придвижете курсора за да промените мащаба. Същия ефект може да се постигне с колелото на мишката. Задръжте alt, задръжте левия бутон на мишката и придвижете курсора за да завъртите обекта