Translations:Mouse Model/26/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Този стил на навигация е основно предназначен за работа с тъчскрийн или с електронна писалка/таблет. Може да се използва и само с мишка.

Избиране Преместване Промяна на мащаба Завъртане на изгледа Промяна на наклона на изгледа
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
to Select to Pan to Zoom in or out to Rotate view to Tilt view
Натиснете левия бутон на мишката върху обект за да го изберете. Ако задръжте Ctrl може да изберете няколко обекта. Задръжте десния бутон на мишката и придвижете курсора за да преместите изгледа. Използвайте колелото на мишката за уголемяване/намаляване на мащаба. Промяната е центрирана върху курсора на мишката. Задръжте левия бутон на мишката и преместете курсора за да завъртите изгледа.

В режим Sketcher (и някой други edit режими) тази команда не работи. Трябва да задържите Alt докато натискате бутона на мишката за да влезете в режим на ротация.

Ротацията винаги е центрирана около фокусната точка на камерата. За да промените фокусната точка на камерата натиснете със средния бутон на мишката върху новата фокусна точка, и изгледа ще се центрира автоматично върху нея. Също може да сложите курсора на мишката върху новата фокусна точка и да натиснете клавишът H.

Задръжте левия и десния бутон на мишката и я придвижете наляво или надясно за да промените наклона на изгледа (тоест да промените хоризонта).
Touch Tap.svg Touch Tap-Hold-Drag.svg

или

Touch Two-Finger-Drag.svg

Touch Pinch.svg Touch One-Finger-Drag.svg Touch Rotate.svg
Чукнете с пръст върху обект за да го изберете. Задръжте 2 пръста и ги придвижете за да преместите изгледа. Също може да почукате и задържите с един пръст, след което да го преместите без да вдигате (това симулира преместване с десния бутон на мишката) За промяна на мащаба задръжте с два пръста и променете разстоянието между тях Задръжте и преместете един пръст за ротация. Трябва съшо да задръжите бутонът Alt ако сте в режим Sketcher или други edit режими. Завъртете с два пръста за да промените наклона

Бележки за навигацията с жестове:

  • в Windows, може да извършвате само по един жест с два пръста наведнъж. Например ако започнете да местите обект с 2 пръста, то жеста само ще го премести. Ако и променяте разстоянието между двата пръста докато ги местите, това няма да промени мащаба.