Translations:ModernUI Workbench/18/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Nie ma jeszcze odpowiednich instrukcji dla systemu Windows, jednak procedura ta jest bardzo podobna do tworzenia przenośnej wersji programu FreeCAD na nośniku USB.