Translations:ModernUI Workbench/16/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Zamiast używać wiersza poleceń, możesz również utworzyć dedykowaną ikonę na pulpicie.