Translations:Manual:Introduction/7/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Zawartość tego podręcznika jest opublikowana na licencji Creative Commons 4.0 i może być swobodnie wykorzystywana, pobierana, kopiowana i modyfikowana. Pliki źródłowe tego podręcznika znajdują się na tym Wiki, oraz na oryginalnym koncie Github, na którym napisano pierwszą wersję tej książki. Łatwiejsze do odczytania wersje HTML, PDF, MOBI i EPUB są dostępne na stronie GitBook. W przygotowaniu jest wersja drukowana.