Translations:Manual:Creating FEM analyses/3/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Uzyskanie takiej symulacji odbywa się w programie FreeCAD za pomocą środowiska MES. Składa się na to kilka kroków: Przygotowanie geometrii, ustawienie jej materiału, wykonanie siatki, podział na mniejsze części, tak jak to robiliśmy w rozdziale Przygotowanie obiektów do druku 3D, a na koniec obliczenie symulacji.