Translations:Manual:All workbenches at a glance/18/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Instrument Descriere Insrument Descriere
Arch Wall.png Wall Creează un zid pornind de la o shiță sau utilizând un obiect selectat ca bază Arch Structure.png Structure Creează un element structural de la zero sau utilizează un obiect selectat ca bază
Arch Rebar.png Rebar Creează o bară de armătură într-un element structural selectat C Arch Floor.png Floor Creează un etaj incluzând obeictele selectate
Arch Building.png Building Creează o clădite incluzând obiectele selectate Arch Site.png Site Creează un site incluzând obeictele selectate
Arch Window.png Window Creează o fereastră utilizând obiectul selectat ca bază Arch SectionPlane.png Section plane Adaugă un plan de secțiune la document
Arch Axis.png Axis Adăugarea unui sistem de axe la document Arch Roof.png Roof Creează un acoperiș în pantă de o față selectată
Arch Space.png Space Creează un obiect spațiu în document Arch Stairs.png Stairs Creează un obiect tip scări în document
Arch Panel.png Panel Creează un obiect tip panou de la obeictul 2D selectat Arch Frame.png Frame Creează un obiect cadru din layer selectat
Arch Equipment.png Equipment Creează un obeict tip echipament sau mobilă Arch SetMaterial.png Material Atribuie un material la obiectele selectate
Arch Schedule.png Schedule Creează diferite tipuri of schedules Arch CutPlane.png Cut plane Secționează un obiect cu un plan
Arch Add.png Add Adaugă obiecte la componentă Arch Remove.png Remove Extrage sau scade obiecte din componente
Arch Survey.png Survey Activează sau dezactivează modul de supraveghere