Translations:Manual:All workbenches at a glance/12/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Instrument Descriere Instrument Descriere
Sketcher CreatePoint.png Point Desenează un punct Sketcher Line.png Line Desenează un segment de linie definit prin 2 puncte
Sketcher Arc.png Arc Desenează un arc de cer definit prin centru , rază, unghiul de start și unghiul de finiș Sketcher CreateArc3Point.png Arc 3 points Desenează un arc de cerc definit prin 2 puncte de capăt și un punct de circumferință
Sketcher Circle.png Circle Desenează un cerc definit prin centru și rază Sketcher CreateCircle3Point.png Circle 3 points Desenează un cerc definit prin 3 puncte pe circumferință
Sketcher CreateEllipse.png Ellipse Desenează o elipsă definită prin centru, semiaxa majoră și semiaxa minoră Sketcher CreateEllipse3Point.png Ellipse 3 points Desenează o elipsă definită prin axa majora (2 puncte) și centrul la semiaxa minoră
Sketcher CreateArcOfEllipse.png Arc of ellipse Desenează un arc de elipsă definit prin punctul de centrucentrul semiaxei majore punctul de start și punctul de finiș Sketcher CreatePolyline.png Polyline Draws a line made of multiple line segments. Several drawing modes available
Sketcher CreateRectangle.png Rectangle Desenează un dreptunghi definit prin 2 puncte opuse Sketcher CreateTriangle.png Triangle Desenează un tringhi echilateral inscris unui cerc
Sketcher CreateSquare.png Square Desenează un pătrat inscris într-un cerc Sketcher CreatePentagon.png Pentagon Desenează un pentagon regulat inscris într-un cerc
Sketcher CreateHexagon.png Hexagon Desenarea unui hexagon regulat înscris într-un cerc Sketcher CreateHeptagon.png Heptagon Desenează un heptagon regulat înscris într-un cerc
Sketcher CreateOctagon.png Octagon Desenează un octogaon regulat înscris într-un cerc Sketcher CreateSlot.png Slot Desenează un oval selectând cetrul unui semicerc și a unui punct final al celuilalt semicerc
Sketcher CreateFillet.png Fillet Desenează o racordare între două linii care se unesc într-un punct Sketcher Trimming.png Trimming Ajustează o linie , cerc sau arc de cerc începând cu punctul de clicl
Sketcher External.png External geometry Creează o muchie legată de o geometrie externă Sketcher ToggleConstruction.png Construction mode Comută un element în / din modul de construcție. Elementele de construcție (în albastru) sunt ignorate în timpul unei operații de geometrie 3D și sunt vizibile numai atunci când schița care le conține este în modul de editare.
Sketcher ConstrainCoincident.png Point on point Se aplică pentru a indica (coincidența cu) unul sau mai multe alte puncte. Sketcher ConstrainPointOnObject.png Point on object Creează o constrângere de membru (punct-pe-obiect) între un vârf și un alt obiect (linie, arc, cerc, axă ...).
Constraint Vertical.png Vertical Creează o constrângere verticală pe linia (ele) selectată (ele) sau segmentul (ele) de polilinie. Constraint Horizontal.png Horizontal Crează o constrângere liniile selectate sau elementele de polilinie la o orientare orizontală reală. Pot fi selectate mai multe obiecte înainte de aplicarea acestei constrângeri.
Sketcher ConstrainParallel.png Parallel Constrânge două sau mai multe linii a fi paralele una cu celaltă Sketcher ConstrainPerpendicular.png Perpendicular Constrânge două linii a fi perpendiculare una pe alta sau perpendicular pe un punct final de arc.
Constraint Tangent.png Tangent Creează o constrângere de tangență între două entități selectate sau o constrângere co-liniară între două segmente de linie. Sketcher ConstrainEqual.png Equal length Constrânge două entități selectate a fi egale una cu celălaltă. Dacă sunt folosite pe cercuri sau arce, raza lor va fi egală.
Sketcher ConstrainSymmetric.png Symmetric Constrânge două puncte a fi simetrice față de o linie sau constrânge primele două puncte simetric cu privire la un al treilea punct selectat. Sketcher ConstrainLock.png Lock Constrânge elementul selectat prin setarea distanțelor verticale și orizontale față de origine
Sketcher ConstrainDistanceX.png Horizontal distance Fixează distanța orizontală dintre două puncte sau capete de linie. Dacă este selectat un singur element, distanța este setată de la origine. Sketcher ConstrainDistanceY.png Vertical distance Fixează distanța verticală între 2 puncte sau capetele liniei. Dacă este selectat un singur element, distanța este setată de la origine.
Sketcher ConstrainDistance.png Distance Limitează distanțe prin limitarea lungimii liniei dselectate sau definește distanța dintre două puncte prin limitarea distanței dintre ele. Sketcher ConstrainRadius.png Radius Definește raza unui arc sau cerc selectat prin limitarea razei.
Constraint InternalAngle.png Internal anglr Definește unghiul intern dintre două linii selectate. Constraint SnellsLaw.png Snell's law Constrânge două linii pentru a se supune unei legi de refracție pentru a simula lumina care trece printr-o interfață
Constraint InternalAlignment.png Internal alignment Aliniază elementele selectate la forma selectată (de exemplu, constrânge o linie pentru a deveni axa majoră a unei elipse). Sketcher MapSketch.png Map sketch Aplică o schiță pe o fațetă sau solidul selectat.
Sketcher MergeSketch.png Merge Fuzionează două sau mai multe schițe Sketcher MirrorSketch.png Mirror Creează o schiță simetrică de-a lungul axei X, axei Y sau a originii.