Translations:Main Page/4/hr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Crystal Clear app display.png

Korisničko okruženje: Ova stranica sadrži dokumentaciju korisnu za korisnike FreeCAD-a: lista radnih površina programa, detaljne upute kako instalirati i koristiti FreeCAD aplikacije, vježbe, i sve što trebate za početi sa radom u programu FreeCAD.

Crystal Clear app terminal.png

Napredno korisničko okruženje:Ova stranica prikuplja dokumentaciju za napredne korisnike i ljude zainteresirane za pisanje python skripti. Tamo ćete naći i spremište makronaredbi, upute o tome kako ih instalirati i koristiti te više informacija o prilagodbi FreeCAD-a prema vašim specifičnim potrebama.

Crystal Clear app tutorials.png

Programersko okruženje:Ovaj odjeljak sadrži materijal za programere: Kako sastaviti FreeCAD, kako je strukturiran izvorni kod FreeCAD-a i kako se kretati u njemu, i kako razviti nove radne površine, ili kako ugraditi FreeCAD u svoj program.