Translations:Main Page/11/hr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD može biti kompiliran na svim platformama koristeći CMake. Izvorni kod je LGPL licenciran i udomljen na GitHub tamo se nalaze uputstva za Windows, Unix/Linux i MacOSX. Dokumentacija izvornog koda se nalazi ovdje, napravljena sa programom Doxygen, i dokumentirana na wiki stranici