Translations:Main Page/11/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!FreeCAD може да бъде компилиран на всички платформи използвайки cMake. Програмния код е LGPL лицензиран и се пази на https://github.com/FreeCAD/FreeCAD и има инструкции за компилиране за Windows, Unix/Linux и MacOSX. Документацията за програмния код е на http://www.freecadweb.org/api/.