Translations:Macros recipes/7/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!=== Utility ===

  • Macro MessageBox: ukazuje jak poskytnout uživateli informace pomocí GUI.
  • FCInfo.png |Macro FCInfo : dodá řadu informací o vybraném tvaru a může zobrazovat konverzi délky, sklonu (stupně, radiány) tvaru, povrch, objem a váhu tvaru v mezinárodních i anglosaských jednotkách.
  • FCInfo.png Macro FCInfo Alternate Linux : same as above, but for Linux
  • Macro 3d Printer Slicer: Exports current design to slicer software or CAM software.
  • Macro Delta xyz : dodá hodnotu Delta (úhel) a vzdálenost mezi 2 body.
  • Macro Airfoil Import & Scale : Imports and scales a .dat airfoil to desired chord length.
  • Macro CenterFace : This macro red trace (editable) the center face (mass) with 1 point and print the coordinates
  • Macro ObjectInfo: User-friendly "Info" module created by a FreeCAD user
  • MacroMenu: Add the macros found in the macros folder to the Macros menu of FreeCAD