Translations:Macros recipes/4/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Object transformation

  • Rutnätskopiering: Detta makro kopierar det valda objektet flera gånger på ett rutnät. Du kan definiera antalet rader, kolumner och avståndet mellan dem. Du behöver ha pyqt installerat.
  • Platta ut tråd: Detta makro plattar ut ritlinjer som inte är parallella (i Z-axeln) till deras median Z koordinat.
  • Konvertera Nät till Delar: Detta makro konverterar valda nät till delar. Det har en bred tolerans, så använd det bara med objekt som inte har några kurvor, annars kommer du att få konstiga resultat.
  • Förena tråd: Detta makro hittar alla oanslutna kanter och kopplar ihop dem med den närmaste oanslutna genom att använda en linje.

Det har en matrisform i inmatningen ( [shape1,shape2,...]).

  • Macro Remove parametric history: removes all parametric associativity from an object, leaving it as a "dumb" shape
  • Macro SuperWire: Forces the creation of a Wire from lines and arcs that don't necessarily touch each other. Use this if normal wire operation fails
  • Macro HealArcs: Sometimes arcs are transformed into BSplines, for example when scale operations have been applied to them. This macro recreates valid arcs from them. Useful before exporting to dxf
  • Macro FaceToSketch: Converts the selected Face to a single Sketch without constraints.