Translations:Macros recipes/132/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 • Macro Sheet Metal Unfolder.png Macro Sheet Metal Unfolder: Tworzy rozwiniętą część z części z blachy.
 • Macro Unroll Ruled Surface.png Macro Unroll Ruled Surface: pozwala na rozwijanie powierzchni i rysowanie ich na stronie.
 • Macro Unfold Box.png Macro Unfold Box: pozwala na rozkładanie powierzchni pudełka o dowolnym kształcie i rysowanie ich na kartce.
 • Macro Airfoil Import & Scale.png Macro Airfoil Import & Scale: Importuje i skaluje profil lotniczy .dat do żądanej długości cięciwy.
 • GW Dim.png Macro Geneva Wheel: Pozwala użytkownikowi na stworzenie od podstaw mechanizmu koła Genevy. Aby zmienić rozmiar obiektu, należy edytować wartości wewnątrz Makra.
 • GW Dim.png Macro Geneva Wheel GUI: Interfejs GUI, który pozwala użytkownikowi na stworzenie od podstaw mechanizmu koła Genevy.
 • Macro Half turn stairs.png Macro Half turn stairs: Tworzy schody półobrotowe (lewo/prawo) z pliku danych.
 • Macro Half Hull Model.png Macro Half-Hull Model: Makro to generuje zarówno trójwymiarowe half-hull oraz modele całego kadłuba z serii rysunków liniowych 2D.
 • Macro Stairs.png Macro Stairs: Utwórz spiralę schodów, utwórz noski schodów, wybierz i uruchom makro.
 • Gearworkbech.png Macro FCGear: Dodatkowe środowisko pracy do tworzenia różnych typów kół zębatych, koła zębate ewolwentowe, zębatki ewolwentowe, koła zębate cykloidalne, koła zębate stożkowe.
 • Macro Corner shapes wizard.png Macro Corner shapes wizard: wyświetla okno dialogowe z zapytaniem o wymiary narożnika, następnie tworzy obiekt w dokumencie i tworzy widok strony z widokiem z góry, z przodu i z boku elementu.
 • Macro Corner shapes wizard.png Macro Corner shapes wizard/update: wyświetla okno dialogowe z zapytaniem o wymiary narożnika, następnie tworzy obiekt w dokumencie i tworzy widok strony z widokiem z góry, z przodu i z boku elementu.
 • PropertyMemo.png Macro PropertyMemo: To małe makro tworzy jedną Dodatkową Własność (notatkę lub inny tekst) dla obiektu (tylko Rysunek roboczy).
 • Macro Fonts Win10 PYMP.png Macro Fonts Win10 PYMP: To małe makro jest dedykowane dla użytkowników Windows 10. W eksploratorze czcionek do użycia funkcji Kształt z łańcucha, nie ma widoku, a to małe makro może pomóc Ci łatwo zobaczyć czcionkę do użycia.
 • Macro Rubik Cube.png Macro Rubik Cube: Wyświetl kostkę Rubika i interaktywnie wykonuj obroty wycinka.
 • Macro Megaminx.png Macro Megaminx: Wyświetl Megaminx i interaktywnie wykonuj obroty plastra.


 • ImportAirfoil.svg Macro ImportAirfoil: Import współrzędnych profilu lotniczego, następnie skalowanie profilu lotniczego, obrót, translacja w płaszczyźnie, translacja wzdłuż rozpiętości, wybór płaszczyzny i osi głównej oraz przekształcenie geometrii w szkic.
 • GenerateViews.svg Macro GenerateViews: Makrodefinicja do automatycznego generowania widoków 2D z 6 rzutami normalnymi i jednym izometrycznym.
 • GenerateDrawing.svg Macro GenerateDrawing: Makrodefinicja do automatycznego generowania rysunków z 3 rzutami normalnymi i jednym izometrycznym.