Translations:Macros recipes/122/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 • Macro ArrayCopy.png Macro ArrayCopy: kopiuje wybrany obiekt kilka razy, na siatce szyku,
 • Bevel.svg Macro Bevel: ścina wybrane wierzchołki, tworzy parametryczny obiekt cechy python, kompatybilny ze wszystkimi bryłami (z wyjątkiem z okrągłymi krawędziami), w tym cechami w bryłach środowiska Projekt Części,
 • Macro FlattenWire.png Macro FlattenWire: spłaszcza robocze linie łamane, które nie są płaskie względem ich środkowej współrzędnej Z,
 • Macro FlattenWire3Points.png Macro FlattenWire3Points: spłaszcza robocze linie łamane, które nie są płaskie do płaszczyzny zdefiniowanej przez trzy punkty,
 • Macro Remove parametric history.png Macro Remove parametric history: usuwa wszelkie skojarzenia parametryczne z obiektu, pozostawiając go jako „głupi” kształt,
 • Macro SuperWire.png Macro SuperWire: Wymusza utworzenie linii łamanej z linii i łuków, które nie muszą się stykać. Użyj tego, jeśli normalna operacja na liniach łamanych nie powiedzie się
 • Macro HealArcs.png Macro HealArcs: Czasami łuki są przekształcane w B-Splines, na przykład gdy zastosowano wobec nich operacje skalowania. Makro to odtwarza z nich prawidłowe łuki. Przydatne przed eksportem do dxf,
 • Macro CloneConvert.png Macro CloneConvert: Tworzy klona obiektu i przekształca go w wybranej pozycji i rozmiarze (cal, mm, m, µm...). Obiekt bazowy jest rozpoznawany w mm (FreeCAd base),
 • Image Scaling.svg Macro Image Scaling: Makro do łatwego skalowania rysunków, grafik, schematów, planów i podobnych obrazów 2D w środowisku pracy Obraz,
 • Parametric defeaturing.svg Macro Parametric Defeaturing: Makro zapewniające parametryczne eliminowanie wewnątrz i na zewnątrz w środowisku pracy Projekt Części.
 • Macro MatrixTransform.png Macro MatrixTransform: Stosuje liniowe przekształcenia przestrzeni do zniekształcania kształtów. Np. nierównomierne skalowanie, ścinanie, odbicie lustrzane, zamiana osi,
 • Macro Connect And Sweep.png Macro Connect And Sweep: Makro to w prosty sposób tworzy połączenie pomiędzy dwoma obiektami, obiektem i punktem lub pomiędzy dwoma punktami lub wybraną linią, linią łamaną, krawędzią (środki obiektów są punktami początkowym i końcowym przeciągnięcia) można wybrać dowolny kształt elipsy wielokąta koła,
 • Part Section.png Macro Section: (parametryczne): alternatywna implementacja narzędzia Przekrój części, bardziej odpowiednia do tworzenia ścieżek przejścia,
 • Macro Overlap.png Macro Overlap: (parametryczne): operacja logiczna. Podobny do części wspólnej, ale z niestandardowym progiem liczby nakładania się.
 • Wirefilter.svg Macro_WireFilter: Filtrowanie linii łamanych ze szkicu, aby używać tylko niektórych z nich, także przesunięcia 2D, skalowanie, zmiana kolejności linii.