Translations:Macros recipes/112/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • FCInfo.png Makro FCInfo: Daje szereg informacji o wybranym kształcie i może wyświetlać przeliczenie długości, nachylenia (stopnie, radian, stopień) kształtu, powierzchni, objętości i wagi formy w wybranej gęstości w różnych międzynarodowych i anglosaskich jednostkach.
  • FCInfo.png Makro FCInfo Alternatywny system Linux: tak samo jak powyżej, ale dla Linux OS.
  • Macro FCInfoGlass.png Makro FCInfoGlass: Daje serię informacji o wybranym kształcie i wyświetla w oknie 3D.
  • FCInfoToMouse.png Makro FCInfoToMouse: Podawaj współrzędne, długość i kąty w czasie rzeczywistym w punkcie kursora myszki w formie adnotacji bąbelkowej wyświetlanej woknie widoku 3D.
  • Macro Delta xyz.png Makro Delta XYZ: Podaje wartości Delta i odległość pomiędzy 2 punktami.
  • Macro ObjectInfo.png Makro ObjectInfo: Przyjazny dla użytkownika moduł "Info" stworzony przez użytkownika programu FreeCAD.
  • Macro Dump Objects.png Makro Lista obiektów: To makro generuje listę wszystkich obiektów w bieżącym dokumencie - lista może być umieszczona w oknie lub na widoku raportu.
  • Macro MeasureCircle.png Makro MeasureCircle: Oblicz promień okręgu za pomocą 3 punktów lub okrągłej krawędzi.
  • Macro CenterOfMass.png Makro Środek masy: Podaje masę całkowitą i środek masy wielu wybranych obiektów o wybranej gęstości.
  • Macro SimpleProperties.png Makro Podstawowe właściwości: Zwięzłe wyświetlanie podstawowych właściwości fizycznych obiektu (objętość, wymiary pola ograniczającego, ...).