Translations:Macros/24/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Naciśnij przycisk nagrywania, podaj nazwę, powiedzmy "cylinder 10x10", a następnie w Part utwórz walec o promieniu=10 i wysokości=10. Następnie naciśnij przycisk Zatrzymaj. W oknie dialogowym edycji makr możesz zobaczyć kod Pythona, który został nagrany i, jeśli chcesz, wprowadź do niego zmiany. Aby wykonać makro, wystarczy nacisnąć przycisk wykonania na pasku narzędzi, gdy makro znajduje się w edytorze. Twoje makro jest zawsze zapisywane na dysku, więc każda wprowadzona zmiana lub każde nowe makro, które stworzysz, będzie zawsze dostępne przy następnym uruchomieniu programu FreeCAD.