Translations:Macro Mouse Cross/7/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Omezení

Kurzor může měnit vzhled v závislosti na používané pracovní ploše, musí opakovat funkci.
Kurzor může být nahrazen jiným posuvníkem (např. rozšíření okna, rohu, ...).
Mřížka je permanentní.
Zbytek rezidentního makra.