Translations:Macro FCInfo Alternate Linux/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

FCInfo.png Macro FCInfo Alternate Linux

Popis
Vrátí sadu informací o formuláři. (pouze pro PyQt4)

Version macro : 1.12
Date last modification : 2014-03-05
Autor
Mario52
Download
None
Odkazy
Verze
1.12
Datum poslední úpravy
2014-03-05
Verze FreeCAD
None
Výchozí zástupce
None
Viz též
None