Translations:Macro EdgesToArc/5/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Kvůli malým nepřesnostem ve výpočtu, může funkce Draft Upgrade.png Draft Upgrade někdy skončit chybně a vrátit oblouk zpět do drátu. V takovém případě poskytne lepší výsledek mnohem robustnější makro Macro_SuperWire.