Translations:Macro Center Align Objects with Faces or Edges/16/hr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Ovi su alati sada uključeni u Manipulator Workbench. Instalirajte ovu radnu površinu za najnovija ažuriranja tih alata.