Translations:Localisation Sidebar/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Lokalizacja to proces dostarczania oprogramowania z wielojęzycznym interfejsem użytkownika. Dokumentacja Wiki może być również zlokalizowana, jak opisano w sekcji Tłumaczenie Wiki FreeCAD.