Translations:Localisation/116/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Lewy pasek boczny jest również przetłumaczalny, ale tylko Administratorzy mogą modyfikować ten element strony. Proszę postępować zgodnie z dedykowanymi instrukcjami na stronie Tłumaczenie paska Sidebar.