Translations:Installing on Windows/9/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Sınırlı kullanıcı arayüzü

Yükleyici tarafından izin verilen kullanıcı kontrolü miktarı / q seçenekleriyle kontrol edilebilir: