Translations:Installing additional components/1/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Изберете вашата операционна система

FreeCAD е напълно мулти-платформена програма разработена върху световно известния Qt фреймуърк. Блгаодарение на това FreeCAD изглежда и работи по един и същ начин на Windows, Linux и Mac. Въпреки това процедурата по инсталиране е различна на трите операционни системи. Кликнете върху вашата операционна система за специфични инструкции за инсталация.

'Windows' 'Linux' 'Mac'
Инсталация на Windows Инсталация на Linux/Unix Инсталация на Mac