Translations:Installing/4/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Instalacja dodatków

Dokumentacja offline nie jest dostarczana ze wszystkimi instalatorami, ale jest dostępna jako osobny pakiet; patrz Instalacja pliku pomocy.