Translations:Install on Windows/27/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bir yönetimsel kurulum için belirli bir kaldırma prosedürü yoktur - Basitçe hiç bir kullanıcı kullanmıyorsa hedef dizini silin.