Translations:Install on Windows/10/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • /qn - Arayüz yok
  • /qb - Temel arayüz - İptal butonu ile sadece bir ilerleme diyalogu göster
  • /qb! - /qb gibi, ancak İptal düğmesini gizle
  • /qr - Azaltılmış arayüz - kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen tüm iletişim
       kutularını görüntüler (tüm mod iletişim kutularını atla)
  • /qn+ -/qn gibi, ancak sonunda "Tamamlandı" iletişim kutusunu görüntüle
  • /qb+ -/qb gibi, ancak sonunda "Tamamlandı" iletişim kutusunu görüntüle