Translations:Install on Mac/3/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Може да свалите последния инсталатор от страницата Download. След като свалите файлът монтирайте (mount) го и натиснете върху Install FreeCAD.