Translations:Help FreeCAD/5/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!=== Translate FreeCAD === Translate FreeCAD in your own language. All text of the FreeCAD interface can be easily translated in other languages. All we need is someone who know that other language and is willing to help! All the translations are done online on crowdin.

Översätt dokumentationen och själva FreeCAD

  • Översätt FreeCAD till ditt eget språk. All text i FreeCADs gränssnitt kan lätt översättas till andra språk. Allt vi behöver är någon som kan det andra språket och är villig att hjälpa till! Vi har för närvarande översättning i engelska, tyska, svenska, italienska och franska.
  • Översätt dokumentationen: Att översätta denna wiki är lätt, du behöver bara lägga till en /språkkod sida för att skapa en översättning. För att till exempel översätta Part sidan (dess url slutar med index.php?title=Part_Workbench) till franska, så behöver du bara lägga till /fr till url:en, vilket kommer att skapa en Part_Workbench/fr sida.

Hjälp andra att få redan på FreeCAD

  • Tala om FreeCAD med andra människor som kan vara intresserade
  • Hitta intressanta användningsområden för FreeCAD, och dokumentera det, med till exempel skärmdumpar. FreeCAD är mycket ungt, och många människor ser inte vad de kan göra med det. Om du redan är en FreeCAD fantast, så vet du säkert något häftigt som FreeCAD kan göra. Hjälp oss att visa det för andra!
  • Häng på forumet, och hjälp nybörjare att svara på grundläggande frågor
  • Skriv övningar, spela in videos, etc... och visa vad du gör med FreeCAD
  • Bidra med filer, ritningar, etc... vi saknar fortfarande bra exempelfiler på vad som kan göras med FreeCAD