Translations:Getting started/8/hr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Prvo preuzmite i instalirajte FreeCAD. Pogledaj Preuzimanja stranicu za informacije o preuzimanju, trenutnoj verziji programa, i o nadopunama. Za instrukcije Instalacija ṡtranicu. Tamo se nalaze paketi za Windowse (.msi), Debian i Ubuntu (.deb), openSUSE (.rmp) i Mac OSX. FreeCAD je dostupan kroz "package managers" puno drugih Linux distribucija. Samostalni [ AppImage/hr|AppImage] izvršni program je takođe dostupan za većinu novijih 64-bit Linux sistema. FreeCAD je open-source, vi možete preuzeti "source code" Kompiliranje i sastaviti (kompilirati) ga sami.