Translations:Getting started/8/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Първо (ако все още не сте го направили) свалете и инсталирайте FreeCAD. Вижте страницата Download за линкове за сваляне на последната версия, и страницата Инсталация за информация как да инсталирате FreeCAD. Има готови инсталатори заWindows (.msi), Ubuntu и Debian (.deb) openSUSE (.rpm) и Mac OSX. Тъй като FreeCAD е с отворен код, ако сте готови за приключение, може да видите (и работите върху) най-новите разработки в прогрмата като свалите сорс кода и сами компилирате FreeCAD.