Translations:Getting started/5/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD е все още в ранен стадии на своето развитие. Макар и вече да предоставя много възможности, все още много елементи липсват, особенно в сравнение с някои платени продукти. Може все още да не е достатъчно развита за използване в продукция. FreeCAD има бързо растящо общество of потребители и вече може да намерите много примери на качествени проекти разработени с FreeCAD.