Translations:Getting started/42/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Taslak çizgi aracıyla birkaç çizgi çizin
  2. Çizgi seçerek ve Duvar aracına tıklayarak, her çizgiyi duvara çevirin
  3. Duvar seçerek ve Yapı araçlarını kullanarak düzenlemeye geçin
  4. Bir zemin nesnesi oluşturun ve Ağaç görünümünde duvarınızı onun içine taşıyın
  5. Bir bina nesnesi oluşturun ve Ağaç görünümünde zemininizi onun içine taşıyın
  6. Pencere aracını tıklayarak bir pencere oluşturun, panelinde ön ayarları seçin ve duvar yüzüne tıklayın
  7. Eğer gerekiyorsa ilk önce çalışma düzlemini ayarlayın ve Taslak ölçü aracıyla ölçülendirin