Translations:Getting started/40/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Yapı Tezgahı,FreeCAD'e eklediği BIM(Yapı bilgi modelleme) araçlarla, parametreli nesnelerden oluşan mimari modeller yapmanızı sağlar. Yapı tezgahı, Taslak ve Eskiz gibi tezgahlarla birlikte sık kullanılır. Tüm Taslak araçları ayrıca Yapı tezgahında bulunur ve çoğu Yapı aracı Taslak yardımcı sistemlerini kullanır.