Translations:Getting started/39/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Taslak tezgahı, AutoCAD gibi 2D CAD uygulamalarında bulunan geleneksel 2D çizim araçlarına benzerdir. 2D çizim FreeCAD'in kapsama alanında olmadığından, bu alana özel uygulamaların sunduğu araçların tamamını bulmayı beklemeyin. Taslak araçlarının çoğu sadece 2D düzlemde değil, aynı zamanda 3D alanında ve Work planes (Çalışma Yüzeyleri) ile Nesne Yakalamada kullanılmaktadır.