Translations:Getting started/39/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Плотът Draft предлага 2D инструменти подобни на по-традиционните 2D програми като AutoCAD. Тъй като стандартното 2D чертане не е основния фокус на FreeCAD, в него няма да намерите всички инструменти които има в програми специално за тази цел (като AutoCAD). Повечето инструменти в плота Draft работят не само в 2D равнини но и в 3D пространството и могат да бъдат интегрирани със помощни системи като Work planes и object snapping.